Skolepenger og søskenmoderasjon

Skolepenger betales 11 måneder i året. Satsene er som følger:

Fullt betalende
kr 2.200 pr. måned, kr 24.200 pr. år

Søskenmoderasjon
50 % for søsken 2, kr 1.100 pr. måned , kr 12.100 pr. år

75% for søsken 3, kr 550 pr. måned , kr 6.050 pr. år

Søsken 4 , kr 0 pr. måned, kr 0 pr. år

Det kan søkes om redusert betaling etter nærmere spesifiserte kriterier. Disse fås ved henvendelse til skolen. Skolen innvilger ikke friplasser.

Melding om bytte av betaler for skolepenger

Regler og søknad for redusert oppholdsbetaling

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO/AKS) tilbys elever fra 1. til  4. klasse. Prisen for SFO er kr 2.500 pr. måned og det betales for 11 måneder i året.

Reglement for skolefritidsordningen

Påmelding skolefritidsordningen