Helsesykepleier

Velkommen til skolehelsetjenesten Steinerskolen Øst

Helsesykepleier er tilstede på skolen:

Mandager, tirsdager til kl 13.00, torsdager og fredager

Navn: Astrid S Drøsdal

E-post: astrid.skjarholt.drosdal@bns.oslo.kommune.no

Mobilnr.: 90258536

 

Postadresse til skolehelsetjenesten:

Steinerskolen Øst, Solveien 113, 1162 Olso

Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, Bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre.

 

Skolehelsetjenestens faste program

 

Program:

 • 1.trinn: Skolestartundersøkelse med samtale om helse og trivsel, måling av høyde og vekt, samt syns- og hørselstest ved behov.
  Elevene blir innkalt sammen med en foresatt i løpet av skoleåret. Dersom det er ønskelig med rask time, vennligst kontakt helsesykepleier.
 • 2.trinn: DTP – IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
 • 3.trinn: Vekt og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
 • 5. eller 6. trinn: Samtale i grupper om pubertet
 • 6.trinn: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).
 • 7.trinn: HPV-vaksine (Humant Papillomavirus).

 • 1.– 7. trinn:Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv. Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø,mobbing, kosthold, livsstil.

 • 8.trinn: Vekt- og høydemåling, helsesamtale.
 • 9.trinn: Samtale i grupper med tema seksualitet, rus og grenser.
 • 10.trinn: Boostrix-Polio-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
 • 8.-10. trinn: Helseveiledning og eventuelt samtalegrupper i samarbeid med skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser.

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

Logg deg inn på helsenorge.no

Velg barnet det gjelder og klikk på helsekontakter

Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten

Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten fra Oslo kommune

Bydel Nordstrands skolehelsetjeneste