Historisk overblikk

Vi har en gammel og flott bygning fra 1891 som opprinnelig huset Nordstrand middelskole, startet av Agnes Thorsen og bygget av arkitekt Hjalmar Welhaven. Skolen var den første høyere skole i Aker kommune. Steinerskolen overtok bygningen i 1997.

Skoleåret 2022-2023 har skolen altså 25 års-jubileum!

Steinerskolen på Nordstrand hadde første skolestart høsten 1997 i Solveien 113 etter en grundig rehabiliteringsprosess hvor de kommende elevers foresatte gjorde en betydelig innsats. Elever i 3 klasser begynte sin skolegang dette året, og siden har skolen vokst gradvis slik at det nå er én klasse på hvert trinn fra 1. t.o.m. 10. klasse.

Sommeren 2003 ble Villa Sigtun i Solveien 115 også overtatt av Stiftelsen. Her holder 4. klasse til sammen med fritidshjemmet. Et nybygg i tilknytning til den gamle villaen ble ferdig i 2016 med plass til 2. og 3. klasse og en sal.

I det gule huset i Solveien 115C holder vår 1. klasse til.