Informasjon om julemarkedet

Tilbakemeldingene fra unge og gamle besøkende er at vårt julemarked er noe helt spesielt, med opplevelser, dufter og smaker som gir en annerledes og stemningsfull start på julestria.

Julemarkedet er det viktigste foreldrebidraget til skolen, og det avholdes første helg i desember hvert år. Vi oppfordrer alle til å reservere denne helgen til julemarkedsaktiviteter, med andre ord: Unngå å planlegge reiser, utflukter eller andre tidkrevende private gjøremål første helg i desember.

Julemarkedet har nå egen e-postadresse. Den er steinermarked.nordstrand@gmail.com

En guide til julemarkedet 2022

Formålet med julemarkedet

Formålet med julemarkedet er å:

  • Lage et hyggelig samlingspunkt for foreldre, barn og ansatt ved skolen.
  • Gi et vesentlig økonomisk bidrag til skolen. Julemarkedet er Foreldreforeningens viktigste inntektskilde, og gir foreningen mange muligheter til å bidra med ulike ting barn og ansatte får stor glede av.

Hva brukes pengene til?

Pengene forvaltes av Foreldreforeningen, og brukes til ting som det ordinære driftsbudsjettet ikke gir rom for.

Retningslinjer for bruk av pengene (budsjett og handlingsplan) diskuteres og vedtas på Foreldreforeningens årsmøte i mai hvert år, og vi oppfordre alle foreldre til å delta på dette møtet slik at de kan uttale seg om hva de ønsker å bruke pengene til.

Bidrag fra familiene

For å gjennomføre julemarkedet er vi avhengige av at alle deltar. Hver familie bidrar på følgende måte:

  • Lager 15-20 ting til salgsbodene. Det er ingen øvre grense for hvor mye man kan levere!
  • Leverer bakverk, salat eller lignende på selve markedsdagen. Nærmere beskjed kommer noen uker før markedsdagen.
  • Tar ansvaret for å bemanne sin(e) vakter som kommer på vaktlisten som julemarkedsrepresentantene er ansvarlige for å sende rundt. Man får minst én vakt per barn, men ikke mer enn fire vakter per familie.
  • Deltar på klassens produksjonskvelder.

Hva ønsker vi å selge på markedet?

Vi ønsker å videreføre gode tradisjoner når det gjelder vareutvalget. Det er visse ting vi ønsker at besøkende skal finne på vårt marked år etter år etter år. Det betyr IKKE at den enkelte ikke selv bestemmer hva man vil lage. Vi vil ha i pose og sekk: Tradisjonsrike produkter og mange spennende overraskelser! Hvis du har eksempler på varer du tror vil selge godt, samtidig som de passer inn i vår tradisjon, eller hvis du trenger oppskrifter, vil vi gjerne at du skal ta kontakt. Vi trenger alles innspill og gode idéer!

Vi ønsker også å tilby opplevelser

Vi ønsker at våre gjester skal få mange gode opplevelser på markedet og etterlyser ildsjeler som har en ”underholdningsidé” de kan bidra til å få gjennomført.  Vi har de siste år bl.a tilbudt dukketeater, klassespill, musikk ved Solveien spelemannslag, fakirshow, ridning og grilling av pinnebrød, men det er rom for mer. Ta kontakt med julemarkedskomitéen dersom du har en idé du vil bidra med.

Hvordan kommer du i gang med produksjonen?

Hver høst arrangeres det tema-kvelder der man lærer ulike teknikker og sammen produserer aktuelle varer. Disse tema-kveldene er åpne for alle interesserte, men noen ganger kreves det forhåndspåmelding. Tema-kveldene annonseres i Solstikka.

Eksempler på temakvelder fra tidligere år er:

  • Tove-kveld
  • Sykurs der man syr ridder- og prinsesse-kostymer
  • Kurs i å sy Waldorf-dukker (spesielle tøy-dukker)
  • Kurs i å lage ull-engler, og konfekt-kurs.

I tillegg arrangeres det egne klassedugnader (julemarkedsrepresentantene for klassen/gruppen organiserer disse) der hele klassen/gruppen sammen produserer for eksempel urte-eddik, pepperkaker på pinne eller chutney.

Julemarkedskomitéen

Årets julemarked 3. desember 2022