Bli kjent med skolen!

Steinerskolen på Nordstrand er en relativt ung Steinerskole, vi hadde 20-årsjubileum i 2017. Den har en fantastisk beliggenhet, i vernede bygninger, på Nordstrand i Oslo. Skolen har praktfull utsikt over byen.

Skolen vår er en liten skole med en klasse pr. trinn. Sammen med lærernes, foreldrenes og barnas innsats og deltakelse fører dette til stor trygghet, hvor alle kjenner alle. Skolen huser elever fra 1. til og med 10. klasse.

For deg som søker om plass

Dersom du/dere vurderer Steinerskolen på Nordstrand for deres barn anbefaler vi at dere setter dere litt inn i hva skolen står for med hensyn til pedagogikken.  Mye av dette finner du her på nettsiden, men like viktig er det å snakke med noen av som har barn på skolen i dag.

Stor gründerånd fra lærere og foreldre

Skolen har vært preget av stor gründerånd både fra lærere og foreldre. Nå har det blitt en godt etablert skole, som mange dyktige lærere søker seg til.

Steinerpedagogikk

Steinerpedagogikken har tro på det enkelte individ og det å skape en ild, en lyst og en glede ved det å lære, og utvikle seg til selvstendige personer. Viktig er også arbeidet med de kunstneriske fagene, hvor mange av lærerne har spesialisert seg innen musikk, kunsthåndverk, forfatterskap m.m.

Arbeidet ved en steinerskole kjennetegnes av grundighet, noe som kan være en mangelvare i dagens samfunn.