Informasjon til foreldre og elever

Her finner du sentral informasjon om skolens dagligliv og annet som det er viktig å vite som foreldre eller elev ved skolen.

Foreldrehåndboka