Årets gang på Steinerskolen

Årstidsfestene

Årstidsfestene er svært viktige i Steiner-pedagogikken. Følgende oversikt forteller ikke om bakgrunnen for de ulike festene, men gir et overblikk over hva som skjer gjennom året.

Hvis du er interessert i å lære mer om årstidsfestene, anbefaler vi (for eksempel) Inger Brochmanns Årstidsfester med lek og sang. Boken kan kjøpes fra Antropos Bokhandel og Forlag. Se kalenderen vår for datoer og tidspunkt.