Steinerskolen på Nordstrand ligger praktfullt til med utsikt over Oslofjorden og gode utearealer.
 
Skolen har ti klasser og engasjerte lærere som innbyr til et godt læringsmiljø med mennesket i sentrum.

Julen 2018: Siste skoledag før juleferien er torsdag 20. desember. Første skoledag etter ferien er mandag 7. januar!

For nye søkere: Søk gjerne i god tid før skolestart. Søkere vil bli invitert til informasjonsmøter i forkant av inntaket til 1. klasse.

Kontakt skolen dersom du har spørsmål om opptak på nordstrandsteinerskolenno 

eller tlf. 23 38 47 90.

Last ned inntaksreglementet som PDF-fil

Mer å lese når du søker om plass

Nordstrandhøgda strykeorkester

Nordstrandhøgda strykeorkester

Steinerskolen på Nordstrand har etablert et nært samarbeide med Nordstrandhøgda Strykeorkester, der Magnus Reymert er en av de ledende ildsjelene.

Det hele begynte med at vi for tre år siden knyttet til oss Magnus Reymert som fiolinlærer for vår daværende 3. og 4. klasse. Dette arbeidet resulterte i et stort engasjement og en levende interesse for strykere (fiolin og cello) på skolen, der svært mange elever fra de to nevnte klasser , og deretter elever fra yngre klasser, begynte å spille privat.

Denne levende interessen førte igjen til at skolen gikk inn i et nært samarbeide med Nordstrandhøgda Strykeorkester. Dette innebærer at strykeorkesteret og dets lærere låner våre lokaler flere dager i uken både til undervisning av enkeltelever og til ulike samspillgrupper - kvartetter, kvintetter og orkestre på ulike nivåer med ulike aldersgrupper.

Det vil si at det er et intenst og levende musikkliv på skolen, både i og utenfor skoletiden. Og hele tiden rekrutteres det nye deltagere til strykeorkesteret fra ”egne rekker”.

I tillegg til at dette oppleves som en berikelse for skolen, er vi også glade for på denne måten å ha kontakt med elever, lærere og foreldre fra andre skoler og miljøer i nærområdet.

Helt spesielt er vi stolte over at vi logistisk får til å huse ”Sommerstryk”, som er en sommerskole som er arrangert av Nordstrandhøgda Strykeorkester. Sommerskolen strekker seg over syv dager med heldagsundervisning og øvelser. Uken avsluttes med flere store konserter.