Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse.

På Steinerskolen Nordstrand jobber helsesykepleier Astrid Skjærholt Drøsdal. 

Kontaktinformasjon:

Telefonnummer: 902 58 536 -23 38 47 99 

Epost: astrid.skjarholtbns.oslo.kommuneno


Kontortid: mandag, onsdag og fredag kl. 08.30 – 15.30. 

Tirsdager 8.30- 13.30

 

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre.

Informasjon om skolehelsetjenesten fra Oslo kommune

Bydel Nordstrands skolehelsetjeneste