Årets gang på Steinerskolen

Årstidsfestene

Årstidsfestene er svært viktige i Steiner-pedagogikken. Følgende oversikt forteller ikke om bakgrunnen for de ulike festene, men gir et overblikk over hva som skjer gjennom året.

Hvis du er interessert i å lære mer om årstidsfestene, anbefaler vi (for eksempel) Inger Brochmanns Årstidsfester med lek og sang. Boken kan kjøpes fra Antropos Bokhandel og Forlag. 

Fest /aktivitet

Tidspunkt

Dette innebærer bl.a.

Aktuelt for

Konkret oppgave

Barnas høstfest

 

September, dagtid.

Feiring av høstens gaver. Barna kjerner smør i glass noen dager før festen. De pynter høstbord med blader og blomster, frukt og grønnsaker. Barna pynter seg litt selv også. Felles måltid med mat fra høstens grøde...

 

1.– 4.klasse.

(Bare for barna.)

Ta med lite glass med lokk noen dager før, samt grønnsak ifbm festen.

Høsttur

August/sept.

Overnattingstur

8., 9. og 10. klasse

 

Sankt Mikaels-fest

Rundt Mikkelsmess, i år siste dag før høstferien. Dagtid.

Fest til minne om Sankt Mikael og hans kamp mot dragen. Motsprøver for barna. Sankt Mikaels-spill på skolen. Felles måltid for barna.

Alle klasser.

Foreldrene er hjertelig velkomne til å se på Mikaeli-spillet (utendørs).

 

Send med mat som angitt i eget skriv.

 

Internasjonal uke

November

Elevene lager mat, danser, har forelesninger om, og fremfører fra ulike kulturer

8., 9. og 10. klasse

Forestilling for foreldre og andre interesserte

Lanternefest

 

November

(Dato varierer, men alltid rundt 11. november. Dato avtales i samarbeid med barnehagen på Ljabru), kveldstid.

Fest til lysets og varmens pris. Vi går til et sted i skogen mens vi synger lanternesanger, blant annet om Sankt Martin som delte sin varme kappe i to for at en fattig tigger skulle få noe å svøpe seg i. Kanskje Lyktemannen kommer med ”sol- og måne- og stjerne-kaker” til barna? En stille markering hvor man opplever lyset i lanternene og sangen i kveldsmørket.

Barnehagen og skolen tom 4. klasse. Fest for barn, foreldre, beste-foreldre og andre interesserte

 

Foreldre og barn deltar på arrangement i skogen om kvelden.

Barna har laget lanterner.

Husk varme klær, ekstra

telys og fyrstikker.

Øv gjerne på lanterne-sangene. Foreldrene i

4. kl. baker. Klasselærer sender med oppskrift

Adventshage

Overgangen november / desember. Dagtid for noen, kveldstid for andre.

De minste barna har en høytidsstund med levende lys, harpespill, sang og bevegelse (Adventsspiralen) ved inngangen til adventstiden.

1.-3. klasse. En stille lysfest. Markeringen foregår klassevis.

Evt levere epler i forkant. Øve på sangene som skal synges (deles ut noen dager før).

Julemarked

 

 

 

Første lørdag i desember, hele dagen.

OBS: Dette er en obligatorisk skoledag for skolebarna.

(De får litt lengre ferie istedet.)

Tradisjonelt julemarked med kulturell profil og foreldre-produserte varer av håndverksmessig høy kvalitet. Utvalgte klasser står for underholdning. Julemarkedet er Foreldreforeningens viktigste arrangement gjennom året. Det viser oss selv og omverdenen hva skolen står for!

Overskuddet fra julemarkedet går til ”luksus” for barna våre, i form av investeringer det ordinære drifts-budsjettet ikke dekker (eks heve-senke-scene i salen).

Alle klassene ved skolen. Jule-markedet er åpent for alle – vi annonserer for å få flere besøkende.

Reklamere for markedet blant slekt og venner, kolleger og naboer.

Levere varer til salgsdiskene (minst 15 gjenstander / varer  per familie). Levere bakverk og / eller mat til bakeri og kafé. Bemanne salgsdisker, uteområdene osv.

Les mer

Lucia

 

13. desember, dagtid.

6. klasse holder Lucia-feiring for de andre barna på skolen og i barnehagen.

6. klasse – de andre er tilskuere / tilhørere.

6. kl. har kostymer, bærer lys osv, de andre barna er vanlig kledd.

Foreldrene i 6. klasse baker Lussekatter.

 

Julespill med lærerne

Nest siste skoledag før jul for ungdoms-trinnet (kveldstid). Siste skoledag før jul for barnetrinnet

Dette er lærernes julegave til foreldrene. Julespillet foregår i salen på skolen.

Foreldre og barn ved skolen.

Kom, se og nyt!

Jule-avslutning

(for enkelt-klasser som ønsker det)

En av de siste dagene før juleferien, kveldstid.

Barna inviterer til spill på skolen. Enkelte klasser har julegrøt eller annen bespisning etter spillet.

Foreldre i Solveien 113 og 115

Evt ta med kake, kaffe, osv (foreldrerepresentantene koordinerer).

 

”Hellige tre konger”-fest

Januar (6. januar) i skoletiden

De hellige tre konger besøker skolen i fullt skrud.

For alle klasser i skoletiden

Ingen oppgaver for foreldrene

Vinterball

Fredag kveld, uken før karnevalet

En dannelsesfest. Forberedelse i skoletiden: pynting, lage ballsang, festtale, øve dans og dannelse.

8. – 10. klasse

Elevene møter i ballantrekk. Foreldrene i 8.-10. klasse står for festmåltid, servering, vakthold og rydding.

 

Karneval

Februar, dagtid.

Barna har klassisk karnevalsfeiring. Kostymene følger oppgitt tema.

Barneskolen t.o.m. 6. klasse.

7., 8., 9. og 10. kl. har skidag

Skaffe kostyme, sende med mat (se eget skriv).

Påske

Mars / april, i skoletiden

Påskefest i salen

Enkelte klasser har påskefrokost i skoletiden.

Alle elevene

Barna pynter seg litt.

Klasselærer gir beskjed til foreldrene om hva elevene skal ha med.

17. mai

Morgen

og

formiddag

 

 

 

 

Dagtid

 

10.klasse møter til seremoni rundt flaggheisingen      kl 0800.

17.maifrokost i egnet klasserom

17.maitale holdt av elever i 10.klasse

 

Program i skolegården. Foreldrene i 2. og 3. klasse er ansvarlige.

Formiddag: Seremoni med tale for dagen av 10. kl., sanger osv. Barnetog for 2.-7. klasse.

Ettermiddag: Leker og kafé.

10.klasse, foreldre og lærere 

 

 

 

 

 

ALLE er velkomne!

10.klasseforeldrenes oppgaver:

a) Innkjøp og laging av mat til felles frokostbord b) istandsetting av rommet c) servering d)rydding

 

 

3. klasse: Gjennomføring av arrangementene.

Alle: Levere varer til kaféen – se eget skriv.

Pinsefest

 

Siste dag før pinse, dagtid

Pinsefeiring –

Alle elevene

Barna kan være pent kledd i hvite / lyse klær.

 

 

 

Innskrivning til 1. og 2. klasse

Lørdag i mai / juni, formiddag.

Høytidelig innskrivning i DEN STORE SKOLEBOKEN for de nye skolebarna. (Opprop.) Første møte med klasselæreren.

Første-klassingene

Forberede barna på hva de skal være med på.

Vårmarked

Lørdag i mai / juni

 

”Vårens vakreste eventyr” på vår egen eventyr-gård! Underholdning ved ulike klasser i barneskolen, kafé, plante-salg, aktiviteter. Foreldrene på Ljabru arrangerer.

Barn, foreldre, besteforeldre.

Levere varer til kaféen, se eget skriv. Skaffe kostymer til de av barna som trenger dette.

Sommer-avslutninger, Solveien

 

En av de siste dagene før ferien, kveldstid.

Barna inviterer til spill eller annen opptreden på skolen. Enkelte klasser avslutter med bespisning.

Foreldre i Solveien.

Evt ta med kake, kaffe, frukt osv (foreldre-represen-tantene koordinerer).

Avslutning for 10. klasse

Ettermiddag/kveld nest siste dag før sommerferien

Høytidelig avslutning med avgangsklassen i salen.

Elevene i 10. klasse og lærerne

Foreldrene tar med mat og drikke til felles bord. Sørger for servering/ vakthold og opprydning

Sommer-avslutning for 1. – 9. Klasse

 

Siste skoledag i salen

Etter høytideligheten i salen, møtes elevene i sine respektive rom. Kort skoledag.

1. – 9. klasse

Ingen oppgaver for foreldrene