Skolepenger og søskenmoderasjon

Skolepenger betales 11 måneder i året. Satsene er som følger:

Gruppe   Kostnad pr. måned         Kostnad pr. år
Fullt betalende   kr 2.100 kr 23.100
Søskenmoderasjon 50 % for søsken 2 kr 1.050 kr 11.550
  75% for søsken 3 kr 525 kr 5.775
  søsken 4 kr 0 kr 0


Det kan søkes om redusert betaling etter nærmere spesifiserte kriterier. Disse fås ved henvendelse til skolen. Skolen innvilger ikke friplasser.

Melding om bytte av betaler for skolepenger


Regler og søknad for redusert oppholdsbetaling

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO/AKS) tilbys elever fra 1. til  4. klasse. Prisen for SFO er kr 2.500 pr. måned og det betales for 11 måneder i året.

Reglement for skolefritidsordningen

Påmelding skolefritidsordningen