Skolepenger og søskenmoderasjon

Skolepenger betales 11 måneder i året. Satsene er som følger:

Gruppe   Kostnad pr. måned         Kostnad pr. år
Fullt betalende   kr 2.200 kr 24.200
Søskenmoderasjon 50 % for søsken 2 kr 1.100 kr 12.100
  75% for søsken 3 kr 550 kr 6.050
  søsken 4 kr 0 kr 0


Det kan søkes om redusert betaling etter nærmere spesifiserte kriterier. Disse fås ved henvendelse til skolen. Skolen innvilger ikke friplasser.

Melding om bytte av betaler for skolepenger


Regler og søknad for redusert oppholdsbetaling

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO/AKS) tilbys elever fra 1. til  4. klasse. Prisen for SFO er kr 2.500 pr. måned og det betales for 11 måneder i året.

Reglement for skolefritidsordningen

Påmelding skolefritidsordningen