Foreldrevettregler

1. Vi snakker MED hverandre og positivt OM hverandre

2. Klassen er et demokrati hvor sosiale spørsmål bestemmes av flertallet

3. Skolens ledelse har alltid siste ord

4. Ved en eventuell konflikt følges skolens prosedyrer

5. Hva kan jeg gjøre for klassen og for skolen?

 

Skolen er meget takknemmelig for det flotte foreldre-engasjementet vi har, og ønsker at alle foreldre og foresatte forholder seg til disse greie reglene.

Skolens forventninger til foreldrene ellers

Skolen er svært avhengige av foreldrenes engasjement og innsats på en rekke områder. Foreldrenes engasjement er en kilde til stadig fornyelse av kraft og inspirasjon for pedagogene  – og det vi gjør blir utvilsomt satt stor pris på! Men mange ganger kan det være litt vanskelig å ”henge med i svingene” når det gjelder alt man bør og skal huske på som foreldre – derfor følgende alfabetiske oversikt:

Tema

Tidspunkt

Dette innebærer blant annet

Ansvarlig

Dugnader

Flere ganger gjennom året, ved behov

Alle familer som har barnpå skolen deltar i organiserte dugnader i Solveien.  Dugnadstimene registreres i egne dugnadsbøker. På denne måten kommer dugnadene skolen ”dobbelt til gode” gjennom at:

Mye arbeid blir utført på dugnad og taksten på bygningsmassen oppjusteres i samsvar med den innsatsen som er nedlagt. 

Husgruppene på i Solveien organiserer. Hver familie bidrar med 20 dugnadstimer per år – eller mer, hvis man har tid og lyst (dugnadene er veldig hyggelige!).

Foreldre-betaling

Den 15. i hver måned

Oppholdsbetalingen for skole og fritidshjem forfaller den 15. i hver måned. Det er full oppholdsbetaling i 11 måneder per år. 

Man kan søke om redusert oppholdsbetaling hvis man har dårlig økonomi (se kapittel om foreldrebetaling).

Alle foreldre

Foreldre-møter

Jevnlig

Foreldremøtene er svært viktige for samarbeidet mellom skolen og hjemmene. Det arrangeres 4 (noen ganger flere) foreldremøter per år. Foreldremøtene kan være rene informasjonsmøter, arbeidsmøter, tema-møter med foredrag eller annet.

Alle foreldre

Foreldre-represen-tanter: Valg

Før sommerferien

Foreldrerepresentantene velges for ett år om gangen. Valg foretas før sommerferien av hensyn til oppdatering av denne håndboken.

Alle foreldre

Foreldre-samtaler

Høst og vår

Foreldresamtalene er viktige bidrag i samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Lærer legger vanligvis til rette for foreldresamtaler to ganger per år, og setter hver gang av ca en halv time per barn til en samtale med barnets foreldre. Samtalen fokuserer på hvordan det enkelte barn har det, hvordan det utvikler seg osv.

Lærer og alle foreldre.

Tema

Tidspunkt

Dette innebærer blant annet

Ansvarlig

Kjøring til skolen (Solveien)

Hele skoleåret

Alle som kjører til skolen – med og uten barn i bilen – må være varsomme med hvordan de ferdes i området rundt Solveien 113 og 115. Dette av hensyn til barnas sikkerhet, og av hensyn til skolens forhold til naboene. Pass spesielt på følgende:

Ikke stopp rett utenfor skolens porter rett før eller i skoletiden.

Parkér i Nordstrandsveien i god avstand fra gangfeltene.

Unngå å snu i krysset.

Unngå å snu i naboenes innkjørsler.

Alle sjåfører.

Klær!

Hele skoleåret

Det er viktig at barna er riktig kledd etter vær- og føreforhold. Tørre og passe varme barn holder seg friske lenger. Pass også på å navne klær og sko tydelig, og hjelp gjerne barna med å holde orden på garderobeplassen.

Følgende må alltid være på skolen for de minste:

Innesko, regntøy/støvler, skiftetøy.

Alle barn og alle foreldre

Det blir mange sekker hittegods i løpet av året.

Lus!

Særlig om vinteren

Sjekk barnas hoder for lus jevnlig gjennom vinteren, og meld fra til skolen straks man får mistanke om at et barn har lus. Se ellers eget kapittel om hodelus.

Alle foreldre

Solstikka

Ukentlig

Solstikka er uke-informasjon fra skolen. Mye informasjon og mange beskjeder formidles her, så det er viktig å lese Solstikka nøye. For å spare miljøet og skolens budsjett mottar alle nå Solstikka på e-post dersom de ikke har gitt kontoret beskjed om at de MÅ ha den på papir.

Skolen for produksjon, foreldrene for å lese og følge opp - eventuelt også for å sende informasjon til kontoret.

Skolepatrulje

Hver skoledag

Vi ønsker alle at barna våre skal ferdes trygt på sin vei til og fra skolen. Om morgenen er trafikken dessverre svært stor gjennom krysset Solveien / Nordstrandsveien. Fotgjengerfeltene i krysset kan til tider være farlig område – særlig for de minste. Derfor står skolens foreldre skolepatrulje i krysset hver morgen – iført refleksvest for å bli ekstra synlige. Vi møter tre og tre, og konsentrerer oss om å hjelpe de minste barna i aller første rekke.

Vaktliste trykkes i Solstikka. Alle skolens foreldre fra 2. til 7. klasse står skolepatrulje på omgang.

Taxi-ordning og skyss-tilskudd

Hele året

Barn med skolevei over 4 km får fri skyss betalt av kommunen (gjelder skolebarn fra 2. klasse). 1. klassinger med skolevei over 2 km får taxi-transport. Se egne avsnitt om dette.

 

Vask

Ukentlig

Foreldrene støvsuger og vasker barnas oppholdsrom / klasserom på omgang på torsdager, for da er det lærere eller andre til stede.

Vasketurnus offentliggjøres i Solstikka. Foreldrene må bytte innbyrdes om turnusen ikke passer.

Vaske-dugnader

Ved behov

Hoved-rengjøring og større renholdsjobber på Fritids og i skolens ulike lokaler.

Skolen organiserer. Ulike foreldre-grupper deltar (følger barnas gruppe-tilhørighet).

Klasse

Oppgave

Tidspunkt

Dette innebærer bl.a.

Ansvarlig
2. og 3. klasse

17. mai -komité

Vår, inkludert selve 17. mai

Planlegge og gjennomføre skolens 17. mai-arrangement på formiddagen, i nært samarbeid med lærerne. Planlegge og gjennomføre ettermiddags-arrangementet (leker, servering, opprydning osv). Erfaringsprotokoll foreligger!

Foreldre-representantene sørger for at en 17. mai-komité nedsettes. Alle foreldrene i 2. og 3. klasse deltar i selve gjennomføringen. Alle skolens foreldre leverer varer til kaféen.

3. klasse

Bake til lanterne-festen(e)

November

Bake ”sol- og måne- og stjerne”-kaker til lanternefesten. Oppskrift deles ut.

Alle foreldrene i 3. klasse.

4. klasse

Fest-komité høstfest

Oktober

Planlegge og gjennomføre høstens store fest for ALLE foreldre med tilknytning til barnehagen eller skolen.

Foreldre-representantene i 4. klasse sørger for at en fest-komité nedsettes. Alle foreldrene i 4. klasse deltar i selve gjennomføringen.

6. klasse

Fadder-klasse

Særlig ved skolestart

Bake og koke kaffe til sammenkomst for nye elever og foreldre første skoledag. Andre kreative forslag ønskes velkommen!

Foreldre-representantene organiserer, de andre foreldrene gjennomfører.