Helsesykepleier

Helsesykepleier Astrid Skjærholt Drøsdal:

Telefonnummer: 23 38 47 99 - 902 58 536 

Epost: astrid.skjarholt@bns.oslo.kommune.no
Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 15.00.

Informasjon om skolehelsetjenesten fra Oslo kommune