Helsesøster

Helsesøster Cathrin Saxegaard By:

Telefonnummer: 23 38 47 99 

Epost: cathrin.saxegaard.by@bns.oslo.kommune.no
Kontortid: mandag 08.30 – 15.30, torsdag 08.30 – 15.30.

Informasjon om skolehelsetjenesten fra Oslo kommune