Skolepenger og søskenmoderasjon

Skolepenger betales 11 måneder i året. Satsene er som følger:

Gruppe   Kostnad pr. måned         Kostnad pr. år
Fullt betalende   kr 1.900 kr 20.900
Søskenmoderasjon 50 % for søsken 2 kr 950 kr 10.450
  75% for søsken 3 kr 475 kr 5.225
  søsken 4 kr 0 kr 0


Det kan søkes om redusert betaling etter nærmere spesifiserte kriterier. Disse fås ved henvendelse til skolen. Skolen innvilger ikke friplasser.

Melding om bytte av betaler for skolepenger

Regler for redusert oppholdsbetaling

Søknad om redusert oppholdsbetaling

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO/AKS) tilbys elever fra 1. til  4. klasse. Prisen for SFO er kr 2.300 pr. måned og det betales for 11 måneder i året.

Reglement for skolefritidsordningen

Påmelding skolefritidsordningen