Reglement for fritidshjemmet

 1. Fritidshjemmet er åpent alle dager unntatt i fellesferien, jul, og påske samt plandager. Daglig åpningstid er kl. 07.30 – 08.45 og kl. 14.00 – 16.30. I høst- og vinterferien er fritidshjemmet åpent med en kjernetid fra kl. 10.00 – 15.00. Påmelding til disse dagene skjer 14 dager i forkant, og det forutsettes at beskjed gis hvis påmeldte elev ikke møter.
 2. Påmelding til skolefritidsordningen skjer årlig, innen gitt frist. Barn kan kan kun meldes på til 5 dager pr. uke som en hovedregel. 1. klasse har tilbud om halv plass, dvs. fra kl. 07.30 – 15.00. Dagsplass kan kjøpes ved avtale med fritidshjemmet for kr. 150,- . Faktura vil bli tilsendt. 2.-4. klasse har tilbud om tilpasset halvplassordning, ti fulle dager per måned. Dette forutsetter ledig kapasitet.
 3. Oppsigelsestid: Utmelding kan bare gjøres for andre halvår (f.o.m. januar t.o.m. juni) og da senest en (1) måned før halvåret begynner (1. desember). Ved spesielle omstendigheter må skriftlig søknad om unntak sendes ledelsen så snart som mulig.
 4. Slutter et barn i løpet av et halvår, betales oppholdsbetaling ut halvåret. Det betales fullt ut selv hvis barnet er borte p.g.a. kortvarig sykdom.
 5. Ved manglende innbetaling kan det utestående beløpet i siste instans gå til inkasso. Dette gjelder både betaling av fast plass, dagsplass og eventuelle gebyrer ved for sen henting. Etter 3 måneders manglende betaling, mister man fritidshjemsplassen. Varsel vil bli sendt i forkant.
 6. Det gis ikke redusert oppholdsbetaling på fritidshjemmet. Ved søknad til NAV om tilskudd til barnepass, kan bekreftelse på plass fås ved henvendelse til skolens kontor (NAV: Stønad til barnetilsyn for enslig mor eller far)
 7. Foreldrebetalingen er kr. 2400 pr. mnd. for full plass, kr. 1400 for halv plass. Disse beløpene er inkludert matpenger. Matpengene beløper seg til kr. 300,- . Det betales for 11 mnd. per år. Det gis ikke søsken-moderasjon på fritidshjemmet.
 8. 1., 2. og 3. klasse er garantert plass på fritidshjemmet. Det forutsettes at søknadsfrist er overholdt.
  4. klasse kan bli innvilget plass ved søknad.
 9. Ved henting etter klokken 16.30 og på halve plandager etter kl. 12.30 (for barn uten fritidshjemsplass), betales et gebyr på kr. 100,- for første kvarter, deretter kr. 50,- pr påfølgende kvarter. Faktura vil bli tilsendt.
 10. Fritidshjemmet har eget ordensreglement. Foreldre plikter å sette seg inn i dette og gjennomgå det med sine barn.

 

Søk om plass