Reglement for fritidshjemmet

  1. Fritidshjemmet er åpent alle dager unntatt i fellesferien, jul, og påske. Daglig åpningstid er kl. 07.30 – 08.45 og kl. 14.00 – 16.30. I høst- og vinterferien er fritidshjemmet åpent ved behov, med en kjernetid fra kl. 10.00 – 15.00. Påmelding til disse dagene skjer 14 dager i forkant, og det forutsettes at beskjed gis hvis påmeldte elev ikke møter.
  2. Barn kan kun meldes på til 5 dager pr. uke. 1. klasse har tilbud om halv plass, dvs. fra kl. 07.30 – 15.00. Dagsplass kan kjøpes ved avtale med fritidshjemmet for kr. 150,- .
  3. Oppsigelsestid: Utmelding kan bare gjøres for hvert halvår og senest en (1) måned før halvåret begynner.
  4. Slutter et barn i løpet av et halvår, betales oppholdsbetaling ut halvåret. Det betales fullt ut selv hvis barnet er borte p.g.a. kortvarig sykdom.
  5. Ved manglende innbetaling kan det utestående beløpet i siste instans gå til inkasso. Dette gjelder både betaling av fast plass, dagsplass og eventuelle gebyrer ved for sen henting.
  6. Det gis ikke redusert oppholdsbetaling på fritidshjemmet. Ved søknad til NAV om tilskudd til barnepass, kan bekreftelse på plass fås ved henvendelse til skolens kontor (NAV: Stønad til barnetilyn for enslig mor eller far)
  7. Foreldrebetalingen er kr. 2240 pr. mnd. for full plass, kr. 1250 for halv plass. Disse beløpene er inkludert matpenger. Matpengene beløper seg til kr. 280,- . Det betales for 11 mnd. per år. Det gis ikke søsken-moderasjon på fritidshjemmet.
  8. 1., 2. og 3. klasse er garantert plass på fritidshjemmet. 4. klasse kan bli innvilget plass ved søknad.
  9. Ved henting etter klokken 16.30 betales et gebyr på 100,- for første kvarter, deretter +50,- pr påfølgende kvarter.
  10. Fritidshjemmet følger skolens ordensreglement.

 

Søk om plass