Skolepenger og søskenmoderasjon

Skolepenger betales 10 måneder i året. Satsene er som følger:

GruppeKostnad pr. måned        Kostnad pr. år
Fullt betalendekr 1.800kr 18.000
Søskenmoderasjon
(50 % pr. søsken)
kr 900kr 9000


Det kan søkes om redusert betaling etter nærmere spesifiserte kriterier. Disse fås ved henvendelse til skolen. Skolen innvilger ikke friplasser.

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) tilbys elever fra 1. til  4. klasse. Prisen for SFO er kr 2.240 pr. måned og det betales for 11 måneder i året.