Skolepenger og søskenmoderasjon

Skolepenger betales 11 måneder i året. Satsene er som følger:

GruppeKostnad pr. måned        Kostnad pr. år
Fullt betalendekr 1.800kr 19.800
Søskenmoderasjon
(50 % pr. søsken)
kr    900kr   9.900


Det kan søkes om redusert betaling etter nærmere spesifiserte kriterier. Disse fås ved henvendelse til skolen. Skolen innvilger ikke friplasser.

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) tilbys elever fra 1. til  4. klasse. Prisen for SFO er kr 2.300 pr. måned og det betales for 11 måneder i året.